Tư vấn: Đầu tư

Lựa chọn loại hình đầu tư, hình thức đầu tư hiện nay về cơ bản chia thành ba dạng: đầu tư quyền sở hữu, đầu tư cho vay và đầu tư vàng.

Đầu tư bất động sản thành công còn tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường. Tại thời điểm muốn đầu tư, thị trường đang đi lên hay đi xuống? hoặc đang đứng về phía ai? Là điều các nhà đầu tư phải xác định trước khi rót vốn