Điều kiện đủ để ký hợp đồng mua bán chung cư hình thành trong tương lai

Khi mua nhà nói chung đặc biệt là chung cư được hình thành trong tương lai bạn cần lưu ý điều kiện đủ để ký hợp đồng mua bán là gì? 

- Giấy phép xây dựng

- Giấy phép nghiệm thu móng

- Giấy phép bán hàng của sở xây dựng

- Giấy bảo lãnh ngân hàng cho toàn dự án

-- Giấy bảo lãnh ngân hàng cho từng căn hộ

- Hợp đồng mua bán mẫu đã được đăng ký với sở công thương

_ Giấy nộp thuế sử dụng đất của toàn dự án