Chia sẻ: Đầu Tư

Ba chữ F Trong Huy Động Vốn Bao gồm Bạn (friends), Gia đình (family), và những kẻ ngu dám cho vay (fools).

Tinh túy được đúc kết từ người sáng lập quỹ Vanguarad

4 nguyên tắc không thể bỏ lỡ khi đầu tư